19.06.2017 16:11

Jak na vodní start?

Vodní start je jedním ze základních pilířů pokročilého windsurfingu a předpokladem jízdy ve skluzu na prkně s menším výtlakem.

Zde je pár tipů, jak na něj:

1. Základem je naučit se pracovat s prknem a oplachtěním při nácviku plážového startu. Jezdec musí být schopen nasměrovat prkno do všech směrů jen pomocí tlaku oplachtění na kloub. Obě ruce jsou při tom na ráhně nebo přední ruka na stěžni. Jestliže se s větrem perete, děláte něco špatně. Vítr musí pracovat za vás!

2. Další nutnou dovedností je umět si nadávkovat vítr. V podstatě existují tři situace:
a) větru málo
b) větru akorát
c) větru příliš

V případě za a) je nutno oplachtění maximálně vztyčit, případně přední rukou přehmátnout na stěžeň pod ráhnem, aby se zvětšil efekt páky zvedající jezdce z vody.

V případě za b) je pouze nutné kontrolovat množství větru v plachtě, většinou není nutné dávat přední ruku na stěžeň pod ráhno.
V případě za c) je potřeba si nadávkovat větru méně, aby vás plachta nepřetáhla dopředu nebo po startu nepřestřelila přes prkno na druhou stranu.

3. V hloubce je nutné neustále plavat proti větru a nezvedat plachtu za stěžeň příliš nahoru, když se ji snažíte nechat podfouknout větrem, pokud je zadní lem ještě ve vodě. Do plachty se ihned opře vítr a zatlačí ji zadním lemem zpátky do vody. Zvedněte ji minimálně, podle výšky vln a stále plavte proti větru! Optimální je vytočit ve vodě ležící oplachtění stěžněm kolmo proti větru a začít plachtu zvedat za stěžeň v cca horní třetině nad ráhnem, aby ji vítr mohl snadno podfouknout. Ale stále platí: plavte a táhněte plachtu proti větru!

4. Na prkno jde první zadní noha, přední jde pak rychle za ní co nejblíže ke stěžni, zatím co jezdec na napnutých rukou podsouvá svoje těžiště nad prkno.

Nejčastější chyby:
Špatná kontrola oplachtění, plachta přetáhne jezdce dopředu nebo prkno zcela vyostří proti větru a plachta zaplácne jezdce do vody.
Přitahovat se k ráhnu jako ke hrazdě. Ruce je nutné nechat napnuté!
Když je větru málo, držet oběma rukama ráhno, splouvat po větru a pasivně čekat, až vítr zesílí. V tomto případě je vhodné použít metodu viz 2. a).

Ten, kdo zvládne vodní start, se nemusí bát, že po pádu nezvedne plachtu za provaz a může se směle vrhnout na nácvik dalších pokročilých dovedností jako je jízda ve skluzu, halza, skoky atd.

FOTO JIRKA "PILSEN" (díky! :-)

—————

Zpět


Kontakt

Jenda Šilhavý

Obchodní 1318
252 19 Rudná

(u vody nás nejčastěji
potkáte na Nechranicích, na Mácháči nebo Štěpánském rybníku)

#jendovaskola


+420 603 922 444